Fire Up werkt nauw samen met Lau van Haren

Gepubliceerd op: 30 april 2021 | Artikel uit Nijmegen Business editie 2021 - 03

Lau van Haren Logistics & Coldstores heeft een aantal werknemers met functioneringsproblematiek het werkgeversprogramma laten doorlopen bij Fire Up. Dit heeft geleid tot volledige werkhervatting en gezonde werknemers. Samen werd er gewerkt aan het verhogen van de vitaliteit op de werkvloer. Hoe? Medewerkers met (beginnende) functioneringsproblematiek leren onder persoonlijke 1-op-1 begeleiding enerzijds om te gaan met hun klachten, anderzijds hoe zij deze kunnen verminderen. Bij Fire Up werk je aan jezelf. Dat is vanzelfsprekend goed voor jou, maar óók voor je werkgever. Ik spreek medeoprichters Sophie Miedema en Robbert Homan. Sophie is fysio- en manueel therapeut, Robbert fysiotherapeut en gespecialiseerd in revalidatiegezondheidszorg, arbeid en re-integratie.

Fire Up zet niet alleen in op herstel richting werkhervatting, maar ook op het voorkómen van langdurig ziekteverzuim. Via de werkgever levert men snel hoogwaardige multidisciplinaire zorg, gericht op uitvalpreventie op de werkvloer en arbeidsrevalidatie.

GEZONDHEID VOOR IEDEREEN ANDERS

Het uitgangspunt van Fire Up is dat gezondheid voor iedereen iets anders betekent en zes dimensies kent. Gezondheid omvat namelijk veel méér dan enkel lichamelijk functioneren. Zo gaat gezondheid ook over mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Daarom maken ook psychologen deel uit van het team. “Gezondheid is niet slechts de afwezigheid van ziektes, kwalen, of ongemakken”, aldus Robbert. “Bovendien fluctueert je gezondheid. Soms slaap je een nacht slecht, of heb je hoofdpijn, maar dan ben je nog niet direct ongezond. Veel definities van gezondheid, inclusief die van de WHO, gaan uit van een momentopname zonder enige dynamiek.”

PARTNERS

Wieck van Haren (Directeur Lau van Haren Logistics & Coldstores) vertelt: “Ik heb Fire Up ingeschakeld, vanwege hun actieve en intensieve benadering, gericht op de mens als geheel. Mijn werknemers zijn inmiddels weer volledig aan het werk en ik heb vertrouwen in hun functioneren. Tevens denkt Fire Up mee hoe ik, met de groeispurten van het bedrijf, mijn personeel gezond kan houden en dat is erg waardevol.” Robbert: “We werken samen met een aantal mooie bedrijven. Eén daarvan is Gelders familiebedrijf van het jaar 2019 DKC Totaaltechniek. Zij ondersteunen hun werknemers vanuit goed werkgeverschap. DKC vindt het belangrijk dat haar werknemers duurzaam inzetbaar zijn en wil hen daarom gezond en gelukkig houden.”

PREVENTIE & LETSELSCHADE

Geen symptoombestrijding, maar duurzame inzetbaarheid... eigenlijk is het vreemd dat we niet automatisch zo denken als het onze gezondheid betreft, maar bij je auto bijvoorbeeld wél. Om meer schade te voorkomen, laat je kleine mankementen immers direct repareren. Sophie: “We helpen bedrijven bij het oplossen van vitaliteitsvraagstukken, juist om klachten vóór te zijn. Denk aan preventief medisch onderzoek of meedenken op beleidsniveau. Daarnaast bedienen wij de letselschademarkt. Denk dan bijvoorbeeld aan werknemers die een verkeersof bedrijfsongeval hebben gehad. Hiervoor hebben we een apart programma, toegespitst op de daarbij behorende problematiek. Maar onze core business blijft het begeleiden van het traject van 12 weken lang 4 uur per week begeleiding.” Robbert: “Het doel is dat iemand ook ná het doorlopen van het traject nog altijd in zijn kracht staat en er dus sprake is van zelfredzaamheid en een duurzaam resultaat.”

FIJNE OMGEVING

Ook al heeft men zeer gedegen medische kennis in huis, de sfeer bij Fire Up is allerminst ‘klinisch’. Veel cliënten hebben chronische of recidiverende klachten en hebben al diverse therapeuten gezien, vaak in een klinische omgeving. Fire Up gaat veel naar buiten en maakt ook gebruik van de faciliteiten van haar luxe ‘zusje’ Harbor Gym aan de Dokstraat, gelegen in een hip stukje Nijmegen. Binnenkort wordt de tweede locatie geopend in het stadscentrum aan de Mariënburg en kun je daar ook terecht voor een gratis kennismaking.

Meer weten? Kijk op Fire Up.